Η εταιρεία μας είναι Διαπιστευμένος και Κοινοποιημένος στην Ε.Ε. Φορέας ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως ανυψωτικές πλατφόρμες, ράμπες κ.λ.π.

    Οι τεχνικοί της Ε.Τ.ΕΛ. Α.Ε. έχουν μέχρι το έτος 1992 , 45 έτη πείρα στην κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων, και από το 1993 ασχολούνται με την μελέτη , τυποποίηση και μεταφορά στην Ελληνική αγορά, των κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν εγκατάσταση - συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο των ανελκυστήρων.

    Οι επιθεωρητές μας διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί , έχουν λάβει τεχνογνωσία, μεταξύ άλλων, εκπαιδεύσεων από Ολλανδία και ευχαρίστως τους θέτουμε , με πνεύμα συνεργασίας , στην διάθεσή σας, για έλεγχο και πιστοποίηση  ανελκυστήρων & ανυψωτικών μηχανημάτων.