Το ΦΕΚ, το οποίο βρίσκεται αυτή την στιγμή σε ισχύ, σχετικά με τους ανελκυστήρες

είναι το ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008 και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε, πατώντας εδώ.