Η νομοθεσία, η οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή σε ισχύ, όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα

εφαρμόζεται μέσω του ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.